Grace & Alfred

都真係非常之咁耐無update了。除左忙同埋懶惰之外,其實最近小明都專注緊係影樓果邊,發展緊寵物相關既野同埋家庭攝影。有興趣既可以參觀下。 黎緊我地會努力陸續慢慢update返轉頭了… XDD

BambiLand

Grace & Alfred 係我既大學同學,大家亦都係教友,所以係佢地既婚禮當中拍攝,感覺其實完全唔似做緊野。我自己係教友,每次影親係教堂行禮既婚禮感覺都會好舒服好親切,同埋一般都係個景已經靚晒。

以前成日聽人講我識左邊個邊個十幾年好似好勁咁,但睇返,原來而家身邊好多朋友都識左十幾廿年了,而當日身邊既朋友同學,都已經陸續開始結婚﹑生小朋友。感覺到自己都開始老了,歲月真係不留人。

再一次恭喜兩位!

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

There was an error submitting your comment. Please try again.

C l i e n t s
N e w s   a n d   P r o m o t i o n s
F a c e b o o k
L i n k s